Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
Charlie Ritter 5c79a047c1 Improve colors and contrast před 6 dny
art Fix colors in /art před 1 týdnem
covidct Domain change před 4 týdny
images Shrink again před 1 týdnem
output Add track3 along with mathjax před 1 týdnem
prince Cleanup, shrink images, etc před 1 týdnem
uses Add note about server před 1 týdnem
.gitignore idk lol před 2 měsíci
README.org Domain change před 4 týdny
dewey.html Domain change před 4 týdny
favicon.png add favicon před 9 měsíci
ft.gif Add track3 along with mathjax před 1 týdnem
index.html Add track3 along with mathjax před 1 týdnem
lastfm.html Move around copyright, fix some broken links, yada yada yada před 1 měsícem
lily.js Cleanup, shrink images, etc před 1 týdnem
mathjax.js Add track3 along with mathjax před 1 týdnem
styles.css Improve colors and contrast před 6 dny
track1.html Add track3 along with mathjax před 1 týdnem
track1.mp3 Add first capstone journal entry před 1 měsícem
track2.html Add track3 along with mathjax před 1 týdnem
track2.it Add track2.it před 1 měsícem
track2.mp3 Add track2!!! před 1 měsícem
track2.webm Add track2!!! před 1 měsícem
track3.html Add link to lobsters in track3.html před 1 týdnem

README.org

lilychan.dev

This site is directly pushed to my server, see?

The javascript/typescript/tsx is under the BSD-2 license. The the non-code html/css is CC BY-SA 4.0. Things like fonts are probably OFL. The images and music is copyright of their respective owners, some of it is public domain others I couldn't be bothered to figure out.